Cần Nhiều Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Chân Tay Nước Or Everything

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
tre247online
Posts: 27
Joined: Fri Apr 05, 2019 1:15 pm

Cần Nhiều Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Chân Tay Nước Or Everything

Post by tre247online » Wed Apr 10, 2019 2:48 am

Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm bột, chân tay nước, or everything càng tốt, cần thợ yêu nghề phục vụ khách tốt. Thợ Nam nữ làm full time hoặc part time đều được. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng tay nghề của thợ. Trả lương mỗi 2 tuần, Có chỗ ở cho thợ ở xa, Không khí tiệm vui vẻ, chủ không giành khách, chia turn công bằng, Phù hợp cho người muốn nâng cao tay nghề, build khách (free turn).
Tiệm Saigon Spa & Nails ở thành phố đang phát triển ở cách Austin 30 phút - cách Houston 2 tiếng. Có xếp hạng, Review và giá Service cao nhất vùng! Khách 3 màu, mỹ trắng nhiều, lịch sự và tip tốt (tay nghề cao và chiều khách tip ít nhất $10 cho mỗi dịch vụ).
Xin lạc để biết thêm chi tiết: 512-798-1618 (nếu không nghe phone làm ơn dể lại tin nhắn).