Cần Thợ Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Income Cao In TX

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
luxurynails
Posts: 37
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:26 am

Cần Thợ Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Income Cao In TX

Post by luxurynails » Tue Mar 05, 2019 7:10 am

Cần gấp nhiều thợ nails in Violet Nails & Spa in 6037 N Fry Rd, # 120 Katy, Texas 77449.. Cần thợ có kinh nghiệm biết làm bột, shellac, tay chân nước. Tiệm nằm trong khu chợ Kroger tại W. Little York @ Fry Rd...Khu Mỹ trắng, khách sang trọng, khách chịu chi, khách tip ok. Bao lương $700/ tuần trở lên or tùy theo khả năng. Tiệm có nguồn khách ổn định nên income đảm bảo quanh năm. Cần thợ làm chủ nhật và làm lâu dài có trách nhiệm vui vẻ với khách. Chỗ làm việc thoải mái, khỏi cần sợ dành turn hay mistreat. Ai thật lòng quan tâm và muốn tìm chỗ làm ổn định lâu dài chi tiết xin liên lạc: 281-858-7440 or 832-264-9664.

Violet Nails & Spa | 6037 N Fry Rd, # 120 Katy, Texas 77449