Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm In Springs TX

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
Juliet Trang Trần
Posts: 2
Joined: Sun Feb 24, 2019 5:18 am

Cần Gấp Thợ Nail Có Kinh Nghiệm In Springs TX

Post by Juliet Trang Trần » Sun Feb 24, 2019 5:19 am

Tiệm TJ Nails ở 629 Gilmer St STE A Sulphur Springs, Texas 75482 Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm làm pink and white, dipping, gel, chân tay nước, wax (không kinh nghiệm miễn gọi). Bao lương $1100/ 6 ngày, tiệm nghỉ chủ nhật, có chỗ ở free. Khu Mỹ trắng khách sang, tip good. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 832-991-2061 hoặc phone tiệm 903-951-1201. Thank you!