Tiệm Nail Ở Louisville KY Cần Gấp Thợ Nails

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Kentucky

Moderator: Anonymous

Post Reply
baonail
Posts: 28
Joined: Fri Jan 11, 2019 2:43 am

Tiệm Nail Ở Louisville KY Cần Gấp Thợ Nails

Post by baonail » Thu Dec 19, 2019 12:23 pm

Tiệm Nail Ở Louisville KY Cần Gấp Thợ Nails
Tiệm JEFFERSON MALL ở 4801 outer loop A132 Louisville, KY 40219. Cần gấp thợ nails biết làm đủ thứ, gel, bột, chân tay nước, Thợ nam/ nữ làm full time hoặc part time đều được. Có bằng KY càng tốt, nếu không có Chủ sẽ hướng dẫn giúp thợ đổi bằng, giúp chỗ ở cho thợ. Thợ có kinh nghiệm, hoặc nếu không có kinh nghiệm Chủ sẽ training thêm chỉ cần thợ yêu nghề muốn nâng cao tay nghề.
Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề và thương lượng.
Tiệm ở trong mall, khu khách lịch sự, giá cao, tiền tip ổn định. Đảm bảo income cho thợ. Nơi làm việc vui vẻ, không tranh giành.
Tiệm mở cửa 7 ngày, thợ có thể chọn ngày nghỉ bất kì (trừ ngày cuối tuần). Anh chị thật lòng xin liên lạc: 502-572-7386 (cell) hoặc phone tiệm 502-966-5596.