Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Ở Austin TX

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
baonail
Posts: 28
Joined: Fri Jan 11, 2019 2:43 am

Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Ở Austin TX

Post by baonail » Tue Dec 10, 2019 1:16 am

Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Ở Austin TX
Tiệm chúng tôi đang cần gấp thợ nails có kinh nghiệm bết làm Dip or thợ biết làm Everything càng tốt, Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng, làm full time or part time đều được, thợ làm 6 ngày / tuần, Chủ sẽ sắp sếp ngày nghĩ cho thợ trong tuần để công việc được thuận tiện.
Tiệm mở cửa:
  • Monday - Saturday từ 9:00 am - 7:30 pm
  • Sunday từ 10:00 am -5:00 pm.
Tiêm ở khu Mỹ trắng, lương cao, tip hậu, môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái như gia đình. Cần thợ có bằng TX, nếu thợ chưa có bằng Chủ sẽ hướng dẫn để lấy bằng.
Để biết thêm information xin liên lạc: 512-767-2540 gặp Mỹ