Cần Thợ Nail Làm ở Florence, South Carolina

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang South Carolina

Moderator: Anonymous

Post Reply
baonail
Posts: 28
Joined: Fri Jan 11, 2019 2:43 am

Cần Thợ Nail Làm ở Florence, South Carolina

Post by baonail » Mon Dec 09, 2019 2:11 am

Cần Thợ Nail Làm ở Florence, South Carolina
Tiệm thoáng rộng ở Florence, South Carolina. Dang cần thợ tay nghề giỏi, khách lịch sự dễ thương, giá cao, tip hậu. Ăn chia hoặc bao lương $5,000+/tháng theo tay nghề. Mùa Hè lương từ $6,000+/tháng. Có phòng cho share! Mọi chi tiết xin liên lạc Quân: Cell 843-617-2960
Image