Cần Sang Gấp Tiệm Nail Good Location Không Cạnh Tranh Ở Illinois

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
Illinois

Cần Sang Gấp Tiệm Nail Good Location Không Cạnh Tranh Ở Illinois

Post by Illinois » Sat Oct 26, 2019 1:55 pm

Cần Sang Gấp Tiệm Nail Good Location Không Cạnh Tranh Ở Illinois
Cơ hội rất tốt cho những ai muốn làm chủ tiệm nail, làm giàu nhanh... Tiệm brand New, mới bill chỉ có hơn 3 tháng trong một city nhỏ thuộc Illinois, giáp ranh Kentucky , độc quyền ,không cạnh tranh, good location, mỹ trắng 100%, giá nail rất cao, tiền tip rất hậu about 15%. rộng 1600 spf, có 8 ghế, 6 bàn, rent chỉ có $1200, income hiện tại đã là $5000/tuần ( mùa ế ). nếu có thêm thợ bảo đảm income sẽ lên như diều gặp gió. Vì hoàn cảnh gia đình nên đành phải bán rẻ chỉ thu hồi lại vốn đã bỏ ra thôi, mặc dù rất tiếc... Có nhà single house cho thuê chỉ có $500/tháng. Giá sang: $65,000. nếu cần sẽ ở lại làm phụ đến khi chủ mới đã thu lại vốn bỏ ra. mọi chi tiết xin gọi: 2705591030 gặp long.