Cần Thợ Nails Làm Việc Ở Rockledge FL

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Florida

Moderator: Anonymous

Post Reply
Florida

Cần Thợ Nails Làm Việc Ở Rockledge FL

Post by Florida » Wed Oct 23, 2019 1:19 pm

Cần Thợ Nails Làm Việc Ở Rockledge FL
Tiệm nail ở 254 Barton Blvd Rockledge, FL 32955, cần thợ nails (Cocoa & Viera) (Perfect Nails on US-1 & Barton Blvd). Income khoản $1,200 - $2,400 /2 tuần tùy theo vào tay nghề và tiếp khách. Cần thợ nails trong khu plaza kế bên apartment cao cấp. Income hợp lý cho tất cả tay nghề trong ngành nails, tay nghề giỏi, tay nghề mới biết tiệm nhận hết. Miển sao có tay, sẽ có LƯƠNG và có TÂM, để làm cho khách vui vẻ là được. Số liên lạc/ call for more info Store 321-632-4345 Cell 321-316-0909.


Post Reply