Cần Thợ Nails Làm Việc Ở Clearwater FL

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Florida

Moderator: Anonymous

Post Reply
Florida

Cần Thợ Nails Làm Việc Ở Clearwater FL

Post by Florida » Sun Oct 20, 2019 1:03 pm

Cần Thợ Nails Làm Việc Ở Clearwater FL

Tiệm nail ở 2519 McMullen Booth Rd Clearwater FL 3376, đang cần thợ nails biết làm bột và chân tay nước. Bao lương $800 - $1,000 or ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm vùng Mỹ trắng, trong khu chợ Windixi, khu đông khách, tip cao, good location. Để biết thêm information xin liên lạc: 727-637-2396 or 727-796-1086.