Tiệm Nail Cần Sang Gấp Ở Mankato MN

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
AkenNails
Posts: 17
Joined: Wed Feb 06, 2019 2:03 pm

Tiệm Nail Cần Sang Gấp Ở Mankato MN

Post by AkenNails » Tue Jun 25, 2019 4:52 pm

Tiệm Nail Cần Sang Gấp Ở Mankato MN, Vì có con nhỏ, không thể quản lý tiệm nên cần sang gấp
 • Tiệm Nail Salon by Jordan good location
 • Nằm trên đường lớn, gần nhiều nhà hàng, cửa hàng…
 • Khu mỹ trắng, khách sang lịch sự. 
 • Tiệm rộng 3000 sqft
 • có 20 ghế
 • 12 bàn
 • phòng wax
 • facial
 • máy giặt mấy sấy đầy đủ
 • Income ổn định
 • đảm bảo lấy lại vốn
 • Hiện tại có 9 thợ đang làm việc trong tiệm
 • Tiệm hoặt động gần 10 năm, lease còn 4 năm
 • Giá cả thương lượng
 • Chủ sẽ shown income nếu cần
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 507-469-1358, 507-304-3102. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.