Cần Thợ Nail In Frisco TX Bao Lương Cao, Chủ Không Trừ Tiền Discount, Supply

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
tre247online
Posts: 27
Joined: Fri Apr 05, 2019 1:15 pm

Cần Thợ Nail In Frisco TX Bao Lương Cao, Chủ Không Trừ Tiền Discount, Supply

Post by tre247online » Thu May 09, 2019 12:31 pm

Cần Thợ Nail In Frisco TX.
  • Tiệm Paris Nails Salon đang cần gấp thợ nails biết làm acrylic, dipping powder, gel, chân tay nước, wax... 
    Quyền lợi của thợ: Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng làm việc, có thể thoả thuận. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng như gia đình, đảm bảo chia turn công bằng không giành giật, không trừ tiền discount, supply. 
  • Tiệm chúng tôi mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6. 10:00 am - 7:00 pm, thứ 7: 9:00 am - 6:30 pm, chủ nhật 11:00 pm - 5:30 pm.
  • Tiệm Paris Nails Salon at 2832 Eldorado Parkway #209, Frisco TX. Khu mỹ trắng, khách sang, lịch sự, thoáng mát sạch sẽ. 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 214-516-4445 (chị Thảo)