Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột Chân Tay Nước Or Everything Thu Nhập Ổn Định

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Arizona

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột Chân Tay Nước Or Everything Thu Nhập Ổn Định

Post by milong » Sun Jan 13, 2019 3:11 am

Cần gấp nhiều thợ nail. Tiệm nails vùng Sierra Vista Arizona cách Phoenix 3 tiếng. Tiệm khu mỹ trắng, đông khách walk in, khách sang, giá nail cao, tip cao. Cần gấp nhiều thợ nail có kinh nghiệm bột, chân tay nước hoặc everything càng tốt. Bao lương $5.500 / tháng hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Thợ chưa có kinh nghiệm sẽ được training. Cần thợ làm lâu dài, yêu nghề và vui vẻ với khách. Có chỗ cho thợ ở xa cách tiệm 7p. Môi trường làm việc thông thoáng an toàn, không độc hại, chủ dễ chịu chia turn công bằng. Thật lòng quan tâm xin liên lạc : 714-273-0736.

Phone: (714) 273-0736 | Area: Sierra Vista, Arizona