Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Có Bằng Làm Khu Mỹ Trắng Tip Good

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Arizona

Moderator: Anonymous

Post Reply
luxurynails
Posts: 37
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:26 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Có Bằng Làm Khu Mỹ Trắng Tip Good

Post by luxurynails » Mon Jan 21, 2019 8:20 am

Tiệm nails in Tucson, Arizona . Cần thợ nail gấp thợ nữ có kinh nghiệm, biết làm bột và wax, thợ có bằng Arizona hoặc work permit . Tiệm có vị trí đắc địa khu Mỹ trắng, khách sang trọng và đông khách, giá cao, tip ngon. Bao lương hoặc ăn chia, bao lương $1000-1,200/ tuần trên ăn chia tùy theo khả năng. Chỗ làm việc thân thiện thoải mái, chia tua đều, chủ dễ chịu công bằng. Xin vui lòng liên lạc: 520-270-8921 hoặc 520-221-6602.

Phone: (520) -221-6602 | Area: Tucson, Arizona