Cần nam, nữ phụ bếp, Trả lương theo kinh nghiệm

Moderator: Anonymous

Post Reply
baotre
Posts: 39
Joined: Fri Jan 18, 2019 1:47 am

Cần nam, nữ phụ bếp, Trả lương theo kinh nghiệm

Post by baotre » Tue Feb 05, 2019 7:17 am

Tiệm Phở Yến Phi ở Coppell và Phở Kim Cần nam, nữ phụ bếp, Trả lương theo kinh nghiệm. Tiệm có các món phở, cơm đặt biệt bún hến, mì quảng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc chị Kim 682-203-8208 or phone tiệm 817-962-0001
địa chỉ: 1201 W Arbook #125 Arlington TX 76015.