Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột Bao Lương $1200-$1600/tuần

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Washington

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột Bao Lương $1200-$1600/tuần

Post by milong » Sun Jan 20, 2019 9:03 am

Tiệm Savy Nails and Spa in Walla Walla, Washington. Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm bột. Tiệm khu đông đúc, khách walk in nhiều, khách tip hậu, giá nails cao. Bao lương $1200-$1600/tuần, tùy theo kinh nghiệm. Thợ phải có bằng washington hoặc work permit . Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí chỗ làm vui vẻ và hòa đồng, chia tua đều không tranh giành. thật lòng quan tâm xin liên lạc 509-529-7289 hoặc 206-832-5062.

Savy Nails and Spa | Walla Walla, Washington