Cần Gấp Thợ Nails & Manage Có Kinh Nghiệm Thu Nhập Ổn Định Quanh Năm

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Utah

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Gấp Thợ Nails & Manage Có Kinh Nghiệm Thu Nhập Ổn Định Quanh Năm

Post by milong » Mon Jan 14, 2019 8:34 am

Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm và có trách nhiệm làm việc tại K.W. Nails & Spa in Lehi Utah. Tiệm khu mỹ trắng, đông khách walk in , giá nails cao, tip good. Bao lương hoặc ăn chia theo kinh nghiệm. Cần thợ làm lâu dài yêu nghề và có trách nhiệm với công việc. Chỗ làm thoải mái và vui vẻ, chia turn công bằng, chủ dễ chịu . Thật lòng quan tâm và muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 713-307-2090.
Tiệm cần Manage có kinh nghiệm và sẽ trả lương cao.

Phone: (713) 307-2090 | Area: Lehi, Utah 84043