Cần Thợ Nails Làm Khu Đông Đúc Thu Nhập Ổn Định Quanh Năm

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
phuongnguyen
Posts: 12
Joined: Mon Jan 21, 2019 2:03 am

Cần Thợ Nails Làm Khu Đông Đúc Thu Nhập Ổn Định Quanh Năm

Post by phuongnguyen » Wed Feb 20, 2019 2:14 am

Tiệm Diva Nails & Spa ở San Antonio Đang cần Thợ nail gấp. Cần thợ có kinh nghiệm bột chân tay nước biết làm đủ thứ càng tốt. Diva Nails & Spa luôn tạo điều kiện cho thợ học hỏi và phát triển, Thợ mới ra tường cũng ok or tay nghề còn yếu chủ training thêm. Bao Lương tùy theo khả năng. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng như gia đình, chia tua đều không giành giật. Chủ không trừ tiền supply của thợ, Có bonus cho thợ làm lâu dài gắn bó với tiệm. Tiệm Diva Nails & Spa rất đông khách, khách Mỹ trắng, khách walk in, giá nail ổn định, khách tip hậu. Thật lòng cần việc làm xin liên lạc 210-789-1244, 210-368-9588, or 808-679-5165. Không kịp nghe phone vui lòng text message.

Phone: (210) 368-9588 | Area: San Antonio, Texas