Cần Nhiều Thợ Nails Làm Khu Mỹ Trắng Income Cao Tip Good In Waco Texas

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
luxurynails
Posts: 37
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:26 am

Cần Nhiều Thợ Nails Làm Khu Mỹ Trắng Income Cao Tip Good In Waco Texas

Post by luxurynails » Sun Feb 10, 2019 4:08 am

ZiZi Pedispa & Nails in Waco, Texas. Cần nhiều thợ nails cho 2 tiệm, cần thợ chân tay nước thợ bột hoặc biết làm đủ thứ càng tốt. Tiệm khu Mỹ trắng khách sang trọng và khách tip hậu, giá cao. Bao lương hoặc ăn chia theo kinh nghiệm, có chổ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc thoải mái thân thiện, chia tua đều không tranh giành. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 245-732-0277 | 817-773-5147 | 817-966-9024.

Phone: (245) 732-0277 | Area: Waco, Texas