Cần nhiều thợ nail có tay nghề bao lương $1000 - $1400 / Tuần

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
AkenNails
Posts: 17
Joined: Wed Feb 06, 2019 2:03 pm

Cần nhiều thợ nail có tay nghề bao lương $1000 - $1400 / Tuần

Post by AkenNails » Thu Feb 07, 2019 3:58 pm

Tiệm Lee’s Nail And Spa in 2700 Richmond Rd Texarkana, TX 75503. Cần nhiều thợ nail có tay nghề bao lương $1000 - $1400 / Tuần. Nếu anh chị thợ không có bằng thì Chủ sẽ giúp Lấy bằng or đổi bằng. thợ làm việc 6 ngày / tuần tự chọn ngày nghỉ hoặc thợ muốn làm hết các ngày trong tuần củng ok. Tiệm mở của từ: 8h am - 8h pm. thợ không cần làm vệ sinh vào cuối tuần. Chủ chia turn rất công bằng không có chuyện tranh giành. Tiệm khu Mỹ trắng, khách sang, tip cao. có chổ ở cho thợ ở xa. Chủ sẽ trainning nếu anh chị nào yếu tay nghề. Tiệm trước chợ Super 1 foods, gần Sam's club, khu trung tâm có nhiều bank, shopping center, nhiêu nhà hàng.