Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Everything Càng Tốt In TX

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
twinnails
Posts: 20
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:24 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Everything Càng Tốt In TX

Post by twinnails » Sun Jan 27, 2019 6:45 am

Tiệm Onyx Nail Bar khu uptowm Dallas. Cần thợ nail có kinh nghiệm làm CTN, everything càng tốt. Tiệm khu đông đúc, khách Mỹ trắng 99% , khách walk in nhiều, khach sang trọng, khách tip hậu, Bao Lương hoặc ăn chia 6/4. Tiệm rộng rãi, thoáng mát. Chủ tiệm dễ chịu, không khí hòa đồng thoải mái chia tua đều, không giành giật. Xin liên lạc: 214-395-0952 (C) hoặc 214-599-0255 (w).

Onyx Nail Bar | 4123 Cedar Springs Rd, Ste 109 Dallas, Texas 75219