Cần Thợ Foot Massage Làm Khu Mỹ Trắng Trả Lương Giờ In Texas

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
lannguyen
Posts: 30
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:59 am

Cần Thợ Foot Massage Làm Khu Mỹ Trắng Trả Lương Giờ In Texas

Post by lannguyen » Sat Jan 26, 2019 8:16 am

Cần thợ biết foot massage Tiệm in Woodlands, Texas . Trả lương giờ + commission. Có bằng massage càng tốt. Không có kinh nghiệm cũng ok, chủ sẽ training thêm. Ưu tiên vùng NorthWest. Không khí làm việc an toàn, thông thoáng. Tiệm lớn sang trọng vùng Woodland, khu mỹ trắng, đông khách, khách sang trong, tip cao. Tiệm rất đông khách nên rất busy. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 832-493-5644( không kịp nghe phone vui lòng để lại tin nhắn)

Phone: (832) 493-5644 | Area: Woodlands, Texas