Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Càng Tốt Income Cao Tip Hậu In TX

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Texas

Moderator: Anonymous

Post Reply
phuongnguyen
Posts: 12
Joined: Mon Jan 21, 2019 2:03 am

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Càng Tốt Income Cao Tip Hậu In TX

Post by phuongnguyen » Fri Jan 25, 2019 3:00 am

Cần thợ nails gấp. Tiệm Colorful Nails in 6780 Abrams Rd, Ste 101, Dallas, TX 75231, trên đường Abrams and Skillman. Cần thợ nails bột biết làm pedicure and manicure, thợ everything. Tiệm nằm khu Mỹ trắng, đông khách walk in, khách sang, giá cao, tip hậu . Bao lương tùy theo kinh nghiệm or ăn chia. Tiệm có nguồn khách ổn định nên income đảm bảo quanh năm. Không khí làm việc vui vẻ, thân thiện thoải mái, chia tua đều không giành giật . Chủ dễ chịu công bằng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc Anh Hoàng 469-471-8349

Colorful Nails | 6780 Abrams Rd, Ste 101, Dallas, TX 75231