Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Càng Tốt Good Income Good Tip In Tennessee

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Tennessee

Moderator: Anonymous

Post Reply
phuongnguyen
Posts: 12
Joined: Mon Jan 21, 2019 2:03 am

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Càng Tốt Good Income Good Tip In Tennessee

Post by phuongnguyen » Wed Feb 13, 2019 2:55 am

Tiệm nails in Mount Juliet, Tennessee . Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm bột, chân tay nước, gel, dipping và everything càng tốt. Cần nhiều thợ, nam/ nữ đều được, thợ có bằng. Thợ không có kinh nghiệm chúng tôi sẵn sàng training thêm. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo thợ, sẽ giúp tìm chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm ở Mount Juliet, TN ở trong mall khu trắng đông khách, khách sang, giá nail cao, tip cao. Cần thợ làm lâu dài yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc . Tiệm làm 7 ngày/ tuần, nếu muốn thợ cũng có thể làm 6 ngày cũng ok. Nơi làm việc vui vẻ, không khí gia đình, chia tua đều không tranh giành, chủ đễ tính công bằng. Anh chị thật lòng muốn có nơi làm việc ổn định xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 813-990-7868 ( vì nhiều khi rất busy nếu không kịp nghe phone vui lòng để lại tin nhắn).

Mount Juliet, Tennessee