Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột Chân Tay Nước Lương Cao Tip Hậu In SC

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang South Dakota

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột Chân Tay Nước Lương Cao Tip Hậu In SC

Post by milong » Wed Jan 16, 2019 7:04 am

Tiệm Elegant Nails in 1430 Haines Ave Ste 108 , Rapid City SD. Cần thợ nail gấp, cần thợ có kinh nghiệm có trách nhiệm biết làm bột & tay chân nước, ăn chia 6,5 / 3,5 bao lương tùy theo khả năng. Tiệm khu Mỹ trắng, khách walk in đông, khách sang tip good, giá nails cao. Có chỗ cho thợ ở xa thoáng mát và sạch sẽ. Môi trường làm việc vui vẻ và hòa đồng, không tranh giành. Thật lòng quan
và muốn tìm chỗ làm ổn định và lâu dài xin liên lạc 605-3439-424 hoac 801-859-8808 gap kathy.

Elegant Nails | 1430 Haines Ave Ste 108 , Rapid City SD