Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $4000 - $6000/Tháng

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang South Carolina

Moderator: Anonymous

Post Reply
besthairston
Posts: 5
Joined: Wed Jan 23, 2019 8:38 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $4000 - $6000/Tháng

Post by besthairston » Wed Jan 23, 2019 9:03 am

Tiệm Nail Spa in 2709 Church St Ste D, Conway, SC 29526. Cần thợ nails gấp. Nail Spa ngay trung tâm shopping warlmart, khu đông đúc, khách walk in nhiều, giá cao, tip good. Cần thợ bột có kinh nghiệm Bao Lương mùa hè $6000, mùa đông $4000 . Cần Thợ yêu nghề và vui vẻ với khách. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng, khỏi cần sợ dành turn hay mistreat, chủ dễ chịu công bằng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc phone tiệm 843-365-4399, gặp chị Châu 843-246-3544.

Nail Spa | 2709 Church St Ste D, Conway, SC 29526