Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Có Bằng Bao lương Tip Good

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Oregon

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Có Bằng Bao lương Tip Good

Post by milong » Wed Jan 16, 2019 7:51 am

Tiệm Azure Nails vùng Beaaverton, Oregon. Cần thợ nail gấp. Thợ nail Nam Nữ ok, vợ chồng ok, có kinh nghiệm , có bằng Oregon biết làm bột, chân tay nước, biết làm đủ thứ càng tốt. Tiệm Khách Mỹ trắng, khách đông, khách sang, tip cao, giá cao. Bao lương hoặc ăn chia theo kinh nghiệm . Môi trường làm việc thoải mái thân thiện, không giành giật, chủ dễ chịu công bằng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 503-484-8251

Azure Nails | 15115 SW Walker Rd,Ste 110, Beaverton, OR 97006