Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Income Ổn Định Quanh Năm

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Oklahoma

Moderator: Anonymous

Post Reply
phuongnguyen
Posts: 12
Joined: Mon Jan 21, 2019 2:03 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Income Ổn Định Quanh Năm

Post by phuongnguyen » Fri Jan 25, 2019 3:39 am

Tiệm Vip Nails & Spa In 5503 W Owen K Garriott Rd #4, Enid, OK 73703. Cần Gấp nhiều thợ nails Nam, Nữ có Kinh Nghiệm làm Pink & White. Shellac, dipping powder và CTN. Tiệm Rất đông khách, Mỹ trắng 98% khách sang trọng, giá nails cao, tip hậu . Bao lương $ 1.100/tuần, thợ CTN bao $900 & up làm trên ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa, không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng, khỏi cần sơ dành turn hay mistreat . Anh chị em cần chỗ làm ổn định lâu dài và để dành tiền xin gọi or text : 580-551-9027.

Vip Nails & Spa In 5503 W Owen K Garriott Rd #4, Enid, OK 73703