Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Cao Tip Hậu In NC

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang North Carolina

Moderator: Anonymous

Post Reply
luxurynails
Posts: 37
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:26 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Cao Tip Hậu In NC

Post by luxurynails » Fri Feb 15, 2019 9:30 am

Cần thợ nails gấp. Bn Nails in 1100 N Raleigh Blvd Ste 114, Raleigh, NC - 27610. Cần thợ có kinh nghiệm biết làm bột, làm everything càng tốt. Tiệm ở khu Mỹ đen, giá nails cao, tip cũng ok. Cần thợ làm lâu dài và vui vẻ với khách. Tiệm làm vui vẻ, khỏi cần sợ dành turn hay mistreat, chủ dễ thương công bằng. Bao lương tùy theo tay nghề, thợ ở xa sẽ được chủ giúp tìm chỗ ở. Gọi đi làm liền. Mọi chi tiết liên lạc Chị Phụng: 919-599-3704 hoặc phone tiệm 919-743-0110.

Bn Nails |1100 N Raleigh Blvd Ste 114, Raleigh, NC - 27610