Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương Từ $1200 - $1500/ 7 ngày

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang New Mexico

Moderator: Anonymous

Post Reply
lannguyen
Posts: 30
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:59 am

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương Từ $1200 - $1500/ 7 ngày

Post by lannguyen » Tue Jan 22, 2019 6:51 am

Tiệm Elite Nails at 939 E Bender Blvd Hobbs, NM. Tiệm rộng đẹp và sang, có vị trí thuận tiện làm ăn : trong shopping center ,xung quanh Elite Nails có nhiều cửa hàng, nhà hàng , gần bưu điện, tòa án, trạm xăng.... Tiệm khu mỹ trắng,khách đông, khách dễ thương , khách tip hậu , giá cao. Cần thợ nail có kinh nghiệm làm mọi thứ và thợ chân tay nước, bột nhúng ok. Vợ chồng cũng nhận. Bao lương từ $1200 - $1500/ 7 ngày. Tiệm có phòng ăn riêng cho thợ, Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng như gia đình, chủ hòa đồng, công bằng, chia turn công bằng không tranh giành. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Tùng ( cell) 214-404-6914, phone tiệm 575-393-0345. Không kịp nghe phone vui lòng để lại tin nhắn.

Elite Nails at 939 E Bender Blvd Hobbs, NM