Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $4000/ tháng

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang New Hampshire

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $4000/ tháng

Post by milong » Thu Jan 17, 2019 8:36 am

Tiệm Nails ở Thành Phố Epping tiểu bang New Hampshire. Cần nhiều thợ nails có kinh nghiệm, thợ xuyên bang ok biết làm bột, chân tay nước, hoặc everything càng tốt. Tiệm khu mỹ trắng 100%, khách walk in nhiều, khách sang và dễ thương, giá cao, tip good. Bao lương $4000/ tháng hơn ăn chia 6/4. Cần thợ làm lâu dài, yêu nghề và biết build khách. Làm việc vui vẻ không khí gia đình. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc chị Kim 657-346-8722 or 603-679-9688.

Phone: (657) 346-8722 | Area: Epping, New Hampshire