Cần Thợ Nails Làm Khu Mỹ Trắng Nguồn Khách Ổn Định In NV

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Nevada

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Làm Khu Mỹ Trắng Nguồn Khách Ổn Định In NV

Post by milong » Thu Jan 17, 2019 8:26 am

Tiệm Mira Day Spa 5290 Meadowood Mall Cir Reno, NV 89502. Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm bột. Mira Day Spa nằm ở khu Mỹ trắng , khách walk in đông, khách sang, giá nails cao, tip good. Bảo đảm lương từ $1200- $1500/ tuần, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Môi trương làm việc vui vẻ không khí gia đình , chia turn công bằng không giành giật . Mọi chi tiết xin gọi ( or text): Jenny: 408-772-1918.

Mira Day Spa | 5290 Meadowood Mall Cir Reno, NV 89502