Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Có Trách Nhiệm Bao Lương Quanh Năm

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Montana

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Có Trách Nhiệm Bao Lương Quanh Năm

Post by milong » Thu Jan 17, 2019 8:06 am

Tiệm Saigon Nails in 1220 SW Higgins Ave, Missoula, MT 59803. Cần thợ nail gấp, cần thợ có kinh nghiệm làm bột, pink & white, chân tay nước, everything càng tốt. Ưu tiên thợ có trach nhiệm vui vẻ và biết build khách. Tiệm khu shopping center, khách Mỹ trắng 98%, khách đông và sang, khách tip nhiều, giá cao. Bao lương hoặc ăn chia theo kinh nghiệm. Có chỗ ở cho thợ ở xa, chỗ ở gần tiệm, có wifi. Không khí làm việc vui vẻ, như gia đình, khỏi cần sợ giành turn hay mistreat , chủ dễ chịu, công bằng. Mọi chi tiết xin liên lạc qua số phone: 406-202-8221 hoặc 510-314-1121 (chị Bình).

Saigon Nails | 1220 SW Higgins Ave, Missoula, MT 59803