Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Đông Đúc Bao Lương $1000/tuần

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Mississippi

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Đông Đúc Bao Lương $1000/tuần

Post by milong » Tue Jan 15, 2019 4:17 pm

Cần Thợ Nails Gấp . Tiệm Nail Creations In 190 Marketplace Dr Ste F, Richland, MS 39218, Cần Thợ Nail biết làm chân tay nước or Bột càng tốt . Ưu tiên thợ có kinh nghiệm yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc. Tiệm nằm khu mỹ trắng, khách sang, tips cao bảo đảm ăn chia $1000/tuần, nếu dưới $1000 thì bao lương. Có chỗ ăn ở cho thợ ở xa. Môi trường làm việc thông thoáng an toàn . Chủ tiệm vui vẻ, hòa đồng. Nếu thật lòng xin gọi : 601-951-4725 ( Thơi) Or 601-709-9110 (David)

Nail Creations In 190 Marketplace Dr Ste F, Richland, MS 39218