Cần Bán Tiệm Nail Vị Trí Đẹp Nhanh Hồi Vốn In TX

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
lannguyen
Posts: 30
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:59 am

Cần Bán Tiệm Nail Vị Trí Đẹp Nhanh Hồi Vốn In TX

Post by lannguyen » Mon Feb 18, 2019 1:45 am

Cần bán tiệm Nice Nail Spa gấp. Tiệm Nice Nail Spa at 2041 N Hwy 78 Wylie, TX. Tiệm nằm trên đường 78, khu đông đúc, khách mỹ trắng, khách sang, giá nails cao nhất vùng, khách tip hậu . Tiệm có 14 ghế, 6 bàn, 2 phòng wax, rent + cam $3000/ tháng, free nước. Tiệm có nguồn khách ổn định nên Income $ 14 K - $ 17K/ tuần. Tiệm rộng 1800 sqft, parking rộng rãi. Lease còn 2 năm và option 5 năm. Tiệm Nice Nail Spa được google đánh giá 4,5 star. Income tax statement $ 700 - $ 800/ năm. Giá bán $305K có thể thương lượng thêm cho người thiện chí muốn mua. Đảm bảo sẽ lấy lại vốn trong 1 năm. Đây là cơ hội tốt cho anh chị muốn làm chủ tiệm nail. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 469-579-2214 hoặc 469-901-0599. Không kịp nghe phone vui lòng text message.

Nice Nail Spa | 2041 N Hwy 78 Wylie, TX 75098