Cần sang tiệm nail khu nhà giàu Lantana

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
AkenNails
Posts: 17
Joined: Wed Feb 06, 2019 2:03 pm

Cần sang tiệm nail khu nhà giàu Lantana

Post by AkenNails » Fri Feb 08, 2019 2:04 pm

Cần sang tiệm nail khu nhà giàu Lantana khu vực Bartonville, Flower Mound Texas. Tiệm có 13 ghế, 5 bàn, khách 100% mỹ trắng. Income từ $25K,rent rẻ, khách dễ thương và tip cao. giá cả thương lượng hợp lý.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 940-400-9099.

AkenNails
Posts: 17
Joined: Wed Feb 06, 2019 2:03 pm

Re: Cần sang tiệm nail khu nhà giàu Lantana

Post by AkenNails » Fri Feb 08, 2019 2:04 pm

Image

AkenNails
Posts: 17
Joined: Wed Feb 06, 2019 2:03 pm

Re: Cần sang tiệm nail khu nhà giàu Lantana

Post by AkenNails » Fri Feb 08, 2019 2:04 pm

Image

Post Reply