Cần bán tiệm nail gấp vùng Burleson, TX

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
AkenNails
Posts: 17
Joined: Wed Feb 06, 2019 2:03 pm

Cần bán tiệm nail gấp vùng Burleson, TX

Post by AkenNails » Fri Feb 08, 2019 1:59 pm

Cần bán tiệm nail gấp ở vùng Burleson, TX. Tiệm Khu mỹ trắng đã hoặt động trên 4 năm rộng 1000 sqft, có 5 ghế, 4 bàn, 1 phòng wax. rent $ 1500 / tháng, Income $150K / năm. giá bán $50K có thể thương lượng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc Linh 763-777-0809

AkenNails
Posts: 17
Joined: Wed Feb 06, 2019 2:03 pm

Re: Cần bán tiệm nail gấp vùng Burleson, TX

Post by AkenNails » Fri Feb 08, 2019 2:01 pm

Image

Post Reply