Cần Bán Tiệm Nail Income Ổn Định Nhanh Hồi Vốn In Cypress, TX

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
venusnails

Cần Bán Tiệm Nail Income Ổn Định Nhanh Hồi Vốn In Cypress, TX

Post by venusnails » Mon Jan 28, 2019 6:52 am

Sydney Nail in 27104 Us 290 Fronage Rd#103, Cypress, TX - 77433. Cần Bán Tiệm Nail Gấp. Tiệm có vị trí đẹp và đang kinh doanh tốt. Hiện đang có 10 thợ. Tiệm rộng 1400 square feet. 12 ghế. 8 bàn. 2 phòng Facial massage. Rent $ 4,100. Tiệm có nguồn khách ổn định nên Income $600,000 một năm. Giá bán $265K có thể thương lượng thêm, nhanh gỡ vốn. Sẽ chứng minh income và tiếp những ai có điều kiện và thật lòng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Nhi (832) 709-3286

Sydney Nail | 27104 Us 290 Fronage Rd#103, Cypress, TX - 77433