Cần Bán Tiệm Nail Good Income & Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In GA

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
lannguyen
Posts: 30
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:59 am

Cần Bán Tiệm Nail Good Income & Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In GA

Post by lannguyen » Mon Jan 28, 2019 2:20 am

Vì lý do sức khỏe cần bán tiệm nail. Tiệm Locust Grove, Georgia 30248. Tiệm có vị trí đẹp khu đông đúc, khách walk in nhiều, giá cao, tip hậu. Tiệm có 7 bàn, 9 ghế , tiệm rộng 1400 sf, rent $1200. Income ổn định trên $30K, cách Mall 5 phút. Giá cả thương lượng, nhanh gỡ vốn. Thích hợp cho gia đình làm chủ. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 470-878-9065 or 678-519-4621 (w)
* Tiệm cũng đang cần thợ nails bột, chân tay nước. Lương tùy theo khả năng.

Phone: (470) 878-9065 | Area: Locust Grove, Georgia 30248