Cần Bán Tiệm Nails Khu Mỹ Trắng Income Ổn Định In TX

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
hungnguyenle
Posts: 19
Joined: Wed Jan 23, 2019 8:32 am

Cần Bán Tiệm Nails Khu Mỹ Trắng Income Ổn Định In TX

Post by hungnguyenle » Fri Jan 25, 2019 6:29 am

Tiệm nails in Southlake, Texas 76092 . Cần bán tiệm nail gập. Tiệm khu mỹ trăng, khách đông và khách sang, giá cao, tip good. Tiệm mới remodel, có 20 ghế, 8 bàn. Tiệm có nguồn khách ổn định nên income cao. Bạn muốn kinh doanh muốn tìm cơ hội làm giàu thì đây là nơi thích hợp nhất. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 817-996-5597.

Phone: (817) 996-5597 | Area: Southlake, Texas 76092