Cần Bán Tiệm Nail Income Ổn Định & Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In TX

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
luxurynails
Posts: 37
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:26 am

Cần Bán Tiệm Nail Income Ổn Định & Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In TX

Post by luxurynails » Wed Jan 23, 2019 8:14 am

Tiệm nails in Dallas Richardson, TX 75082 . Cần sang lại tiệm nail gấp. Tiệm nằm khu đông đúc, khách sang khách tip nhiều, giá nails cao. Tiệm rộng đẹp và sang mới open 3 tháng, tiệm có nguồn khách ổn định nên thu nhập đảm bảo. Tiệm có 30 ghế, 14 bàn. Giá bán $500k có thể thương lượng thêm. Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết: 214-308-8364.

Tiệm cũng đang cần thợ nails có kinh nghiệm biết làm bột, chân tay nước. Bao lương theo khả năng. Mọi chi tiết liên lạc số phone 214-308-8364.

Dallas Richardson, TX 75082