Cần Bán Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Income Ổn Định In Greensburg, Pennsylvania

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
lannguyen
Posts: 30
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:59 am

Cần Bán Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Income Ổn Định In Greensburg, Pennsylvania

Post by lannguyen » Wed Jan 23, 2019 7:49 am

Tiệm Fancy Nails vùng Greensburg, PA 15601. Cần bán tiệm gấp vì lý do gia đình. Fancy Nails có vị trí đắc địa : gần trường học, ngân hàng, shooping center.....Khu Mỹ trắng 100 % khách đông, khách sang, giá cao, tip good. Tiệm có 5 ghế, 8 bàn, rent $ 1800. Lease còn 5 năm. Fancy Nails có nguồn khách ổn định nên thu nhập ổn định quanh năm. Giá bán $55,000, nhanh gỡ vốn. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc (724) 832-0661.

Phone: (724) 832-0661 |Area: Greensburg, Pennsylvania 15601