Cần Bán Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Income Đảm Bảo Quanh Năm In Haleyville,Alabama

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Bán Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Income Đảm Bảo Quanh Năm In Haleyville,Alabama

Post by milong » Sun Jan 20, 2019 7:21 am

Nail Salon & Spa cần bán tiệm nail gấp. Tiệm in thành phố Haleyville tiểu bang Alabama. TIệm khu 100% mỹ trắng, khách walk in đông, khách sang. Nail Salon & Spa có nguồn khách ổn định nên income cao, Giá cả thương lượng, đảm bảo nhanh gỡ vốn. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 256-652-2155 không bắt kịp phone để lại message.

Phone: (256) 652-2155 | Area: Haleyville,Alabama