Page 1 of 1

Cần Bán Tiệm Nail Khu Mỹ Trắng Nguồn Khách Ổn Định In FL

Posted: Sat Jan 19, 2019 9:11 am
by milong
Cần sang gấp tiệm nail. Tiệm Vt Nails & Spa Ở Spring Hill, Fl nằm trong khu Mỹ trắng khách đông, khách sang, giá cao, tip nhiều.
Vt Nails & Spa rộng 2,000 sqft, $1,700.00 tiền rent. Tiệm mới remodel được 4 tháng, 8 bàn 9 ghế đầy đủ tiện nghi tất cả điều mới. Tiệm có nguồn khách ổn định, income cao. Giá bán nhẹ nhàng, thật lòng mua xin liên lạc để biết thêm chi tiết xin liên lạc: lo-ann điện thoại tay: 352-614-8380 cell phone anytime.

Vt Nails & Spa Ở Spring Hill, Fl