Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định & Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Loris, South Carolina

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định & Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Loris, South Carolina

Post by milong » Sat Jan 19, 2019 9:06 am

Cần sang tiệm nail gấp, cách biển Myrtle Beach 30 phút. Tiệm có 4 ghế, 6 bàn, rent rẻ, tiệm đông khách, khách sang trọng giá cao, tip ok . Tiệm hoạt động nhiều năm nên income đảm bảo quanh năm. Cơ hội nhanh lấy lại vốn. Giá bán $ 25K. Thích hợp cho gia đình làm chủ. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 404-996-9485

Cần thợ nails có kinh nghiệm bao lương $900/ tuần hơn ăn chia. Môi trương làm việc thân thiện thoài mái công bằng. Liên lạc 404-996-9485.

Area: Loris, South Carolina