Cần Sang Tiệm Nail Nguồn Khách Ổn Định Income Cao In NE

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Sang Tiệm Nail Nguồn Khách Ổn Định Income Cao In NE

Post by milong » Sat Jan 19, 2019 8:55 am

Tiệm Top Q Nails & Spa in 7640 Towne Center Pkwy Ste 112, Papillion, NE 68046. Cần sang tiệm nail gấp. Top Q Nails & Spa khu trắng trong mall, khu đông khách, khách walk in nhiều, giá nails cao, tip cao. Tiệm có 14 ghế, 10 bàn, phòng wax phòng ăn đầy đủ. Tiệm rộng 1700 sqft, giá bán $165k có thể thương lượng thêm cho người thiện chí muốn mua. Bạn muốn kinh doanh ngành nails muốn tìm vị trí tốt nguồn khách ổn định xin liên lạc: Chị Thảo 402-570-2393 hoặc phone tiệm 402-763-4888.

Top Q Nails & Spa | 7640 Towne Center Pkwy Ste 112, Papillion, NE 68046