Sang Tiệm Nail Rộng Đẹp Và Sang Có Vị Trí Thuận Tiện Làm Ăn In Tampa, FL

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Sang Tiệm Nail Rộng Đẹp Và Sang Có Vị Trí Thuận Tiện Làm Ăn In Tampa, FL

Post by milong » Thu Jan 17, 2019 7:24 am

Chuyên Bán lease và build tiệm nails in Florida
Có lease trong publix, whole fold, fresh market,..ready to build. Model Tiệm nail có vị trí thuận lợi làm ăn rộng đẹp và sang trọng , có bar rượu, rộng 2000sqft- 3000sqft model, khoảng 18 spa-30 spa nails salon style. Giá cả hợp lý. Call Teddy 813-724-7793.

Phone: (813) 724-7793 | Area: Tampa, Florida