Cần Sang Tiệm Nail Income Cao Nhanh Hồi Vốn In Phoenix, Arizona

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Sang Tiệm Nail Income Cao Nhanh Hồi Vốn In Phoenix, Arizona

Post by milong » Thu Jan 17, 2019 6:47 am

Tiệm nails in Phoenix, Arizona 85044 . Cần bán gấp tiệm nail. Tiệm rộng 1280SF, Tiền rent $2520. Tiệm đẹp có 8 ghế spa, bàn bar, 2 phòng wax. Tiệm Mỹ trắng, khách đông, khách dễ chịu, giá cao, tip good. Tiệm nguồn khách ổn định nên Income $38 -$40K/ 1 tháng .
Đảm bảo nhanh hồi vốn .Giá bán $115K có thể thương lượng thêm cho người thiện chí muốn mua. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 480-452-9859.

Phone: (480) 452-9859 | Area: Phoenix, Arizona 85044