Cần Thợ Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Thu Nhập Đảm Bảo Quanh Năm

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Massachusetts

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Thu Nhập Đảm Bảo Quanh Năm

Post by milong » Mon Jan 14, 2019 8:06 am

Tiệm nail ở Danvers, MA 01923. Tiệm có vị trí đẹp trong mall ngay trung tâm thành phố đông đúc rất nhiều người qua lại. Cần nhiều thợ nails, thợ biết làm bột, chân tay nước, wax, gel, eyelash..làm full time hoặc part time. Ưu tiên thợ có kinh nghiệm có trách nhiệm trong công việc biết build khách. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý thợ, tip rất cao. Không khí làm việc rất thoải mái, vui vẻ, như gia đình rất good. Thật lòng muốn có nơi làm việc ổn định và để dành tiền xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết: 617-694-0836 hoặc 978-646-8824 (w).

Phone: (617) 694-0836 | Area: Danvers, Massachusetts 01923