Cần Thợ Nails Nữ Có Bằng Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Tip Hậu

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Kentucky

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Nữ Có Bằng Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Tip Hậu

Post by milong » Mon Jan 14, 2019 7:46 am

Cần thợ nail gấp. Tiệm Q Nails in 3580 Springhurst Blvd, Louisville, KY 40241. Thợ nữ biết làm bột, everything, có kinh nghiệm, có bằng KY. Bao lương $4000/ tháng trên ăn chia. Tiệm ở khu Mỹ trắng khách sang, đông khách, tip cao, giá nails cao. Môi trường làm việc thông thoáng an toàn . Cần thợ làm việc lâu dài có trách nhiệm trong công việc và biết build khách. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng như gia đình. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 502-410-9557 hoặc phone tiệm 502-423-2277.

Q Nails | 3580 Springhurst Blvd, Louisville, KY 40241