Cần thợ nail in kansas Bao lương $1000/tùần

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Kansas

Moderator: Anonymous

Post Reply
baonail
Posts: 31
Joined: Fri Jan 11, 2019 2:43 am

Cần thợ nail in kansas Bao lương $1000/tùần

Post by baonail » Thu Jan 24, 2019 1:50 pm

Cần thợ nails có bằng kansas, biết làm pink and white và wax càng tốt. Bao lương $1000/tùần, làm full time / part time. Tiệm đông khách, giá nails cao, tip cao... Mọi chi tiết quý anh chị vui lòng liên lạc: .913-954-2300.